Sepete Git

Gerçekliğin Sınırında Oyun: P4C Yöntemiyle Soruşturmalar

 

Göçebe Düşünce Derneği- İstanbul Buluşmaları 2:

 

Gazhane’de gerçekleştireceğimiz buluşmaların ikincisinde Oyun ve Gerçeklik Kavramlarını iki farklı metodoloji ile ele alıyoruz: Etkinliğin ilk kısmında oyuncul aktivitelere psikanalitik bir perspektiften yaklaşarak oyunların çocuk ve yetişkinlerin dünyası hakkında bize ne söylediği soruşturulacaktır. İkinci gün ise belli temaları P4C yöntemi ile tartışmaya açarak önce bu alternatif yöntemin teorik ve pratik çerçevesi çizilecek ve oyunun P4C yöntemiyle olan ilişkisine ışık tutan uygulamalı bir oturum gerçekleştirilecektir.

 

Oyun, Gerçeklik, Kişilik, Bilme ve Öğrenme konularına ilgi duyan herkesi Müze Gazhane’ye bekliyoruz. Etkinlik yetişkinlere yöneliktir.

 

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.

 

HES Kodu zorunluluğu vardır. Etkinlik saatinden 15 dakika önce etkinlik alanında hazır olunuz.